Satış WebHook

Öncelikle Satış Webhook URL adresindeki Paybull üye işyeri panelinde satış web hook URL'nizi (anahtar, değer) ayarlamanız gerekir. Bu özelliği almak için, üye iş yerinin satın alma talebini gönderirken sale_web_hook_key parametresini iletmesi gerekir.

Her ödeme için, aşağıda verilen aşağıdaki parametrelerle satış webhook url'ine bir POST isteği gönderilir.


Parametre Şart İçerik-Türü
Content-Type Zorunlu application/x-www-form-urlencoded

 

Gönderilecek Parametreler

Üye işyeri satış webhook url'ine gönderilecek parametrelere aşağıdan ulaşabilirsiniz.

Parametre Açıklama
payment_status 1 => Ödeme Başarılı / 0 => Ödeme Başarısız
order_no Paybull sipariş numarası
invoice_id 1627540702924
status_code 100
status_description işlem açıklaması
paybull_payment_method 1
credit_card_no Maskeli kredi kartı numarası
transaction_type Auth / PreAuth
payment_method 1 => Kredi Kartı, 2 => Mobil, 3 = Cüzdan
error_code status_code değerinin parametresi
error status_description parametresinin değeri
hash_key Paybull'den gelen talebi doğrulamak için anahtar
merchant_commission Üye işyeri komisyonu
user_commission Kullanıcı komisyonu
md_status Banka tarafından dönen kart doğrulama kodu