Üye İşyeri Aktif Taksitleri

Üye işyerinde aktif taksit sayısını döner.

Http metotu, Enpoint, Headers(Başlıklar) ve Request(İstek) bilgileri aşağıda verilmiştir.

Method API Uç Noktası (Endpoint) İçerik-Türü
POST /api/installments application/json

Örnek Kodlar

{
  "merchant_key": "$2y$10$w/ODdbTmfubcbUCUq/ia3OoJFMUmkM1UVNBiIQIuLfUlPmaLUT1he"
}