Non-Secure Ödeme

Ödeme API'si, sipariş ve kredi kartı ayrıntı bilgilerini paybull ödeme entegrasyon sistemine göndermek için kullanılır. Üye işyeri web sitesi, ödeme sayfasını yüklemeden hemen ödeme durumunu almalıdır. API başarı durumuna göre, alışveriş sepeti ve sipariş durumu buna göre değiştirilmelidir. Bu ödeme API'sinde diğer ödeme apilerde gibi getPos Api'yi çağırmaya gerek yoktur.

Method API Uç Noktası (Endpoint) İçerik-Türü
POST /api/paySmart2D application/x-www-form-urlencoded

 

HASH KEY OLUŞTURMA

function generateHashKey($total, $installment, $currency_code, $merchant_key, $invoice_id, $app_secret)
{
  $data = $total . '|' . $installment . '|' . $currency_code . '|' . $merchant_key . '|' . $invoice_id;

  $iv = substr(sha1(mt_rand()), 0, 16);
  $password = sha1($app_secret);

  $salt = substr(sha1(mt_rand()), 0, 4);
  $saltWithPassword = hash('sha256', $password . $salt);

  $encrypted = openssl_encrypt("$data", 'aes-256-cbc', "$saltWithPassword", null, $iv);

  $msg_encrypted_bundle = "$iv:$salt:$encrypted";
  $msg_encrypted_bundle = str_replace('/', '__', $msg_encrypted_bundle);

  return $msg_encrypted_bundle;
}

ÖRNEK KODLAR

payment_status = 1 Tamamlandı ,payment_status = 0 Başarısız


<form target="_top" action="https://test.paybull.com/ccpayment/api/paySmart3D" method="post" id="three_d_form">
  <input type="hidden" name="cc_holder_name" value="John Dao"/>
  <input type="hidden" name="cc_no" value="4508034508034509"/>
  <input type="hidden" name="expiry_month" value="12"/>
  <input type="hidden" name="expiry_year" value="26"/>
  <input type="hidden" name="cvv" value="000"/>
  <input type="hidden" name="currency_code" value="TRY"/>
  <input type="hidden" name="installments_number" value="1"/>
  <input type="hidden" name="invoice_id" value="PAYBULL-INVOICE-1"/>
  <input type="hidden" name="invoice_description" value="INVOICE TEST DESCRIPTION"/>
  <input type="hidden" name="name" value="John"/>
  <input type="hidden" name="surname" value="Dao"/>
  <input type="hidden" name="total" value="10.00"/>
  <input type="hidden" name="merchant_key" value="$2y$10$w/ODdbTmfubcbUCUq/ia3OoJFMUmkM1UVNBiIQIuLfUlPmaLUT1he"/>
  <input type="hidden" name="cancel_url" value="FAIL URL"/>
  <input type="hidden" name="return_url" value="SUCCES URL"/>
  <input type="hidden" name="hash_key" value="32d54deec44e1d10:b45b:FCi9MQ...."/>
  <input type="hidden" name="items" value='[{"name":"URUN","price":10.00,"quantity":1,"description":"ACIKLAMA"}]'/>
  <input type="submit" value="Öde" />
</form>