Non-Secure / 2D Ödeme

Ödeme API'si, sipariş ve kredi kartı ayrıntı bilgilerini paybull ödeme entegrasyon sistemine göndermek için kullanılır. Üye işyeri web sitesi, ödeme sayfasını yüklemeden hemen ödeme durumunu almalıdır. API başarı durumuna göre, alışveriş sepeti ve sipariş durumu buna göre değiştirilmelidir.

Token API dönüşü (is_3d) 1 ise, üye iş yeri web sitesinin kullanıcının 2D veya 3D'yi seçmesi için bir onay kutusu görüntülemesi gerekir.

Method API Uç Noktası (Endpoint) İçerik-Türü
POST /api/paySmart2D application/json

 

HASH KEY OLUŞTURMA

function generateHashKey($total, $installment, $currency_code, $merchant_key, $invoice_id, $app_secret)
{
  $data = $total . '|' . $installment . '|' . $currency_code . '|' . $merchant_key . '|' . $invoice_id;

  $iv = substr(sha1(mt_rand()), 0, 16);
  $password = sha1($app_secret);

  $salt = substr(sha1(mt_rand()), 0, 4);
  $saltWithPassword = hash('sha256', $password . $salt);

  $encrypted = openssl_encrypt("$data", 'aes-256-cbc', "$saltWithPassword", null, $iv);

  $msg_encrypted_bundle = "$iv:$salt:$encrypted";
  $msg_encrypted_bundle = str_replace('/', '__', $msg_encrypted_bundle);

  return $msg_encrypted_bundle;
}

ÖRNEK KODLAR

payment_status = 1 Tamamlandı ,payment_status = 0 Başarısız

{
  "cc_holder_name":"John Dao",
  "cc_no":"5406675406675403",
  "expiry_month":"12",
  "expiry_year":"26",
  "cvv":"000",
  "currency_code":"TRY", 
  "installments_number": 1,
  "invoice_id":"1693558087",
  "invoice_description":" INVOICE TEST DESCRIPTION",
  "total":10,
  "merchant_key":"$2y$10$w/ODdbTmfubcbUCUq/ia3OoJFMUmkM1UVNBiIQIuLfUlPmaLUT1he",
  "items":[{"name":"Item3","price":10.00,"quantity":1,"description":"item3 description"}],
  "name" : "John",
  "surname" : "Dao",
  "hash_key" : "b8101ce330960fa7:8a81:YI9VbGOhKoFeEJ37Jha2XjXMs6Gq3750YoNlhze530mLhtbRZKjf3T__Ww0yD3PhAHv90PtyNG3RWXy__AIZyBzLqX8BBVAf4idqc1tPn98mAP5rcVPwqenMtSrDL8QE6t",
  "cancel_url" : "cancel_url",
  "return_url" : "return_url"
}