Paybull ile Non-Secure / 3D

Paybull admini, üye işyeri web sitesinden yapılan ödemenin Non-Secure mi yoksa 3D mi yapılması gerektiğine karar verecektir. Aşağıdaki istek, üye iş yeri web sitesinden Paybull ödeme entegrasyon sistemine gönderilmelidir. CURL post isteği, aşağıdaki parametrelerle Paybull'de alınmalıdır:

Method API Uç Noktası (Endpoint) İçerik-Türü
POST /purchase/link application/x-www-form-urlencoded

ÖRNEK KODLAR

$invoice['invoice_id'] = “345345535”; // One unique id which will be available in the return or cancel URL

$invoice['invoice_description'] = “ INVOICE TEST DESCRIPTION” ;

$invoice['total'] = 1300

$invoice[discount] = 220 //The amount of coupon code or discount value

$invoice[coupon] = “3XY8P” //couponn code in case applicable

$invoice['return_url'] = “https://<your_success_url>”

$invoice['cancel_url'] =  “https://<your_fail_or_cancel_url>”

$invoice['items'] = array(

array(“name”=>”Item1”,”price”=>200,”qnantity”=>2,”description”=>”item1 description”),

array(“name”=>”Item2”,”price”=>100,”qnantity”=>1,”description”=>”item2 description”),

array(“name”=>”Item3”,”price”=>400,”qnantity”=>2,”description”=>”item3 description”),

);
//billing info

  $invoice['bill_address1'] = 'Address 1'; //should not more than 100 characters

  $invoice['bill_address2'] = 'Address 2'; //should not more than 100 characters
  $invoice['bill_city'] = 'Istanbul';

  $invoice['bill_postcode'] = '1111';

  $invoice['bill_state'] = 'Istanbul';

  $invoice['bill_country'] = 'TURKEY';

  $invoice['bill_phone'] = '008801777711111';

  $invoice['bill_email'] = '[email protected]';

$invoice['sale_webhook_key'] = 'sale_webhook_key';// Bu anahtar Paybull Üye işyeri Panel'de atanmalıdır

//Recurring info

  $invoice['order_type'] = 1; //yinelenen ödeme için order type 1

  $invoice[' recurring_payment_number'] = 2; //integer olmalı

  $invoice[' recurring_payment_cycle'] = 'M'; // D, M, Y

  $invoice[' recurring_payment_interval'] = 2; //integer olmalı

$invoice[' recurring_web_hook_key'] = ‘key_name’; // Bu anahtar paybull üye işyeri panelinde atanmalıdır.

Tüm vergiler ve gönderim ücretleri invoice items dizisinde madde olarak eklenecektir.
Öğe adları, sırasıyla miktar 1 ile birlikte “Tax” ve “Shipping Charge” olmalıdır.