Ön Provizyon Kapama

Ön Provizyon

Ön provizyon oluşturmak için 3D secure ile ödeme servisine transaction_type parametresini PreAuth olarak istek göndererek ön provizyon işlemini oluşturabilirsiniz. bkz: 3D Secure ile Ödeme Alma

Ön Provizyon & 3D Secure

3D Secure ile ön provizyon işlemi, normal 3D Secure akışları için de geçerlidir. Son kullanıcı kendisine gelen OTP kodu ile doğruladığında 3D Secure olarak Pre Auth tamamlanmış olacaktır. 3D Secure Pre Auth bir işlem, önce 3D Complete servisine gelerek tamamlanmalı ve sonrasında provizyon kapama servisi kullanılmalıdır.

Ön Provizyon Kapama

Başarılı bir şekilde ön provizyon oluşturulmuş bir ödeme için confirmPayment servisi ile ödemeyi tamamlayabilirsiniz.

Http metotu, Enpoint, Headers(Başlıklar) ve Request(İstek) bilgileri aşağıda verilmiştir.

Method API Uç Noktası (Endpoint) İçerik-Türü
POST /api/confirmPayment application/json

HASH KEY OLUŞTURMA

function generateConfrimPaymentHashKey($merchant_key, $invoice_id, $status, $app_secret)
{

  $data = $merchant_key . '|' . $invoice_id . '|' . $status;

  $iv = substr(sha1(mt_rand()), 0, 16);
  $password = sha1($app_secret);

  $salt = substr(sha1(mt_rand()), 0, 4);
  $saltWithPassword = hash('sha256', $password . $salt);

  $encrypted = openssl_encrypt(
    "$data", 'aes-256-cbc', "$saltWithPassword", null, $iv
  );
  $msg_encrypted_bundle = "$iv:$salt:$encrypted";
  $msg_encrypted_bundle = str_replace('/', '__', $msg_encrypted_bundle);
  return $msg_encrypted_bundle;
}

Örnek Kodlar

{
 "merchant_key": "$2y$10$w/ODdbTmfubcbUCUq/ia3OoJFMUmkM1UVNBiIQIuLfUlPmaLUT1he",
 "invoice_id": "9a197ed9-cfaf-4456-b0fc-da74a95f461c",
 "status": 1,
 "hash_key": "36a50210c8b2f19e:11629:eHBA0moN...",
 "total": 100.44
}