Provizyon Ödeme Doğrulama

PreAuth ödemede sistemde Beklemede olarak işlem oluşturulur. Bu işlemi Başarısız/Failed veya Başarılı/Completed yapmak için aşağıdaki istek parametreleri kullanılarak bu API çağrılmalıdır.

Http metotu, Enpoint, Headers(Başlıklar) ve Request(İstek) bilgileri aşağıda verilmiştir.

Method API Uç Noktası (Endpoint) İçerik-Türü
POST /api/confirmPayment application/json

HASH KEY OLUŞTURMA

function generateConfrimPaymentHashKey($merchant_key, $invoice_id, $status, $app_secret)
{

  $data = $merchant_key . '|' . $invoice_id . '|' . $status;

  $iv = substr(sha1(mt_rand()), 0, 16);
  $password = sha1($app_secret);

  $salt = substr(sha1(mt_rand()), 0, 4);
  $saltWithPassword = hash('sha256', $password . $salt);

  $encrypted = openssl_encrypt(
    "$data", 'aes-256-cbc', "$saltWithPassword", null, $iv
  );
  $msg_encrypted_bundle = "$iv:$salt:$encrypted";
  $msg_encrypted_bundle = str_replace('/', '__', $msg_encrypted_bundle);
  return $msg_encrypted_bundle;
}

Örnek Kodlar

{
 "merchant_key": "$2y$10$w/ODdbTmfubcbUCUq/ia3OoJFMUmkM1UVNBiIQIuLfUlPmaLUT1he",
 "invoice_id": "9a197ed9-cfaf-4456-b0fc-da74a95f461c",
 "status": 1,
 "hash_key": "36a50210c8b2f19e:11629:eHBA0moN...",
 "total": 100.44
}