İşlem Sorgulama

Bu servis işlem durumu hakkında bilgi almak için kullanılır.

Adım 1 - İşlem sonucu başarı URL'sine veya başarısızlık URL'sine yönlendirildikten sonra api/checkstatus servisine istekte bulunarak işlem durum bilgisini kontrol edin.

Adım 2 - Durum beklemede kalırsa, işlem sorgulama servisine Success (100) veya Failed (41) dönüş yanıtı alana kadar bunu her 15 dakikada bir tekrarlayın.

Geri arama URL'sine herhangi bir dönüş almazsanız, işlem durumunu sorgulamak için bu servise bir istek atmalısınız.

Http metotu, Enpoint, Headers(Başlıklar) ve Request(İstek) bilgileri aşağıda verilmiştir.

Method API Uç Noktası (Endpoint) İçerik-Türü
POST /api/checkstatus application/json

Örnek Kodlar

{
  "merchant_key":"$2y$10$w/ODdbTmfubcbUCUq/ia3OoJFMUmkM1UVNBiIQIuLfUlPmaLUT1he",
  "invoice_id" : "1678796307PAYBULL",
  "include_pending_status": true
}