Yinelenen WebHook

Öncelikle https://app.paybull.com/merchant/apisetting adresindeki paybull üye işyeri panelinde yinelenen web kancası URL'nizi (anahtar, değer) ayarlamanız gerekir. Yinelenen ödeme için üye iş yeri, faturayla birlikte recurring_web_hook_key ayarlamalıdır. Paybull, satın alma talebi sırasında bu anahtarın veritabanında mevcut olduğunu doğrular.

Yinelenen her ödeme için Paybull aşağıda verilen parametrelerle üye iş yerinin yinelenen web hook url'sine bir POST isteği gönderir.

Tür Parametre Örnek Değer
Key merchant_key $2y$10$snLdZ5xKfpmP561tpNlfWurcNl8r.r7Jg.w8Fi88PGFiGPQDOlfXO
Key invoice_id 266011626686877
Key order_id 162709021159202
Key product_price 0.10
Key plan_code 162668699215UOjS
Key recurring_number 6
Key status Completed
Key attempts 1
Key action_date 2021-07-24 03:00:49

Webhook'u uygulamak için önerilen kılavuz

Adım 1: Doğrulama isteği post ve üye iş yeri anahtarı geçerlidir.

Adım 2: Bundan sonra, yinelenen sorgu API'sini çağırın.

Method URL İçerik Türü
POST /api/recurringPlan/query application/json


Tür Parametre Data Türü Şart
HEADER Authorization string Zorunlu
HEADER Accept string Zorunlu
KEY merchant_key string Zorunlu
KEY plan_code string Zorunlu
KEY recurring_number Integer Zorunlu

Authorization

Authorization, bağlantı girişimine izin verildiğini doğrulayan bir başlık anahtarıdır. Yöntem " Bearer " olmalıdır

Örnek değer

Bearer
eyJ0eXAiOiJKV1QiLCJhbGciOiJSUzI1NiIsImp0aSI6ImRlMG
VlZGFiZjdhZDhkODYzYTgyMzQ4Nzk5NTFkYzFlMDZkZTUxYjU0NW
RjYmU3MzRjMmQ1OGNkMWFlOWE4YjliZTkyMjdlZGVmZDdlMDliIn0
.eyJhdWQiOiIxNSIsImp0aSI6ImRlMGVlZGFiZjdhZDhkODYzYTgyMzQ
4Nzk5NTFkYzFlMDZkZTUxYjU0NWRjYmU3MzRjMmQ1OGNkMWFlOW
E4YjliZTkyMjdlZGVmZDdlMDliIiwiaWF0IjoxNTczNzUyNDcyLCJuYmYiOjE
1NzM3NTI0NzIsImV4cCI6MTYwNTM3NDg3Miwic3ViIjoiMSIsInNjb3BlcyI6W119.

Acceept

Accept, istemci tarafında ne tür bir temsilin istendiğini belirler. Değer "application / json" olmalıdır

merchant_key

merchant key, paybull tarafından sağlanan üye işyerinin benzersiz anahtarıdır.

plan_code

plan_code, ilk ödeme sırasında oluşturulan benzersiz anahtardır. (Bu durumda, plan_code web kancası yanıtından alınmalıdır).

recurring_number

recurring_number her yinelemede Paybull'e gönderilen webHook isteğinden alınmalıdır..

Yanıt Örneği