Üye İşyeri Komisyon API

Üye işyeri komisyonu API'si, kart programına göre üye işyeri komisyonunu ve son kullanıcı komisyonunu döner.

Method URL İçerik Türü
GET /api/commissions application/json


Tür Parametre Örnek Değer
KEY currency_code TRY, USD, EUR

Authorization

Authorization , bağlantı girişine izin verildiğini doğrulayan bir başlık anahtarıdır. Yöntem " Bearer " olmalıdır.

Örnek değer

 Bearer
eyJ0eXAiOiJKV1QiLCJhbGciOiJSUzI1NiIsImp0aSI6ImRlMGVlZGFiZjdhZDhkODYzYTgyMzQ4Nzk5NT
FkYzFlMDZkZTUxYjU0NWRjYmU3MzRjMmQ1OGNkMWFlOWE4YjliZTkyMjdlZGVmZDdlMDliIn0.eyJh
dWQiOiIxNSIsImp0aSI6ImRlMGVlZGFiZjdhZDhkODYzYTgyMzQ4Nzk5NTFkYzFlMDZkZTUxYjU0NWR
jYmU3MzRjMmQ1OGNkMWFlOWE4YjliZTkyMjdlZGVmZDdlMDliIiwiaWF0IjoxNTczNzUyNDcyLCJuYmY
iOjE1NzM3NTI0NzIsImV4cCI6MTYwNTM3NDg3Miwic3ViIjoiMSIsInNjb3BlcyI6W119

Acceept

Accept ,müşteri tarafında ne tür bir temsilin istendiğini belirler. Değer "application / json" olmalıdır.

currency_code

Varsayılan olarak "TRY" ayarlanmıştır. Paybull yalnızca bu kurlara izin verir: "TRY", "USD", "EUR"

URL

URL
https://test.paybull.com/ccpayment/api/commissions

İSTEK

{
  "currency_code": "TRY"
}

Başarılı Yanıt

{
"status_code": 100,
  "status_description": "successful",
  "data": {
    "1": [
      {
        "card_program": "BANKKART_COMBO",
        "merchant_commission_percentage": "5.0000",
        "merchant_commission_fixed": "1.0000",
        "user_commission_percentage": 3,
        "user_commission_fixed": 1,
        "currency_code": "TRY",
        "installment": 1

}

{
        "card_program": "BONUS",
        "merchant_commission_percentage": "0.0000",
        "merchant_commission_fixed": "0.0000",
        "user_commission_percentage": 0,
        "user_commission_fixed": 0,
        "currency_code": "TRY",
        "installment": 1
      }
    ],

Not

Taksitli bir kart programı için komisyon "x" gelirse, bu taksit için kart programının etkin olmadığı anlamına gelir.

Başarısız Yanıt

{
  "status_code": 0,
  "status_description": " No Data Found"
}