Non-Secure Ödeme

Ödeme API'si, sipariş ve kredi kartı ayrıntı bilgilerini paybull ödeme entegrasyon sistemine göndermek için kullanılır. Üye işyeri web sitesi, ödeme sayfasını yüklemeden hemen ödeme durumunu almalıdır. API başarı durumuna göre, alışveriş sepeti ve sipariş durumu buna göre değiştirilmelidir. Bu ödeme API'sinde diğer ödeme apilerde gibi getPos Api'yi çağırmaya gerek yoktur.

Method URL İçerik-Türü
POST /api/paySmart2D application/json


Tür Parametreler Data Türü Şart
KEY cc_holder_name string Zorunlu
KEY cc_no string Zorunlu
KEY expiry_month string Zorunlu
KEY expiry_year string Zorunlu
KEY cvv string Zorunlu
KEY currency_code string Zorunlu
KEY installments_number number Zorunlu
KEY invoice_id string Zorunlu
KEY invoice_description string Zorunlu
KEY name string Zorunlu
KEY surname string Zorunlu
KEY total double Zorunlu
KEY merchant_key string Zorunlu
KEY items string Zorunlu
KEY cancel_url string Opsiyonel
KEY return_url string Opsiyonel
KEY hash_key string Zorunlu
KEY bill_address1 string Opsiyonel
KEY bill_address2 string Opsiyonel
KEY bill_city string Opsiyonel
KEY bill_postcode string Opsiyonel
KEY bill_state string Opsiyonel
KEY bill_country string Opsiyonel
KEY bill_email string Opsiyonel
KEY bill_phone string Opsiyonel
KEY sale_web_hook_key string Opsiyonel
KEY card_program string Opsiyonel
KEY ip string Opsiyonel
KEY transaction_type string Opsiyonel


Yinelenen Talep

Tür Parametreler Data Türü Şart
KEY order_type integer Zorunlu
KEY recurring_payment_number integer Zorunlu
KEY recurring_payment_cycle string Zorunlu
KEY recurring_payment_interval integer Zorunlu
KEY recurring_web_hook_key integer Zorunlu

Authorization

Authorization bağlantı girişimine izin verildiğini doğrulayan tanımlayan bir başlık anahtarıdır. Yöntem “Bearer” olmalıdır

Örnek Değer

 Bearer
eyJ0eXAiOiJKV1QiLCJhbGciOiJSUzI1NiIsImp0aSI6ImRlMGVlZGFiZjdhZDhkODYzYTgyMzQ4Nzk5NTFkYz
FlMDZkZTUxYjU0NWRjYmU3MzRjMmQ1OGNkMWFlOWE4YjliZTkyMjdlZGVmZDdlMDliIn0.eyJhdWQiOiIxN
SIsImp0aSI6ImRlMGVlZGFiZjdhZDhkODYzYTgyMzQ4Nzk5NTFkYzFlMDZkZTUxYjU0NWRjYmU3MzRjMmQ
1OGNkMWFlOWE4YjliZTkyMjdlZGVmZDdlMDliIiwiaWF0IjoxNTczNzUyNDcyLCJuYmYiOjE1NzM3NTI0NzIsIm
V4cCI6MTYwNTM3NDg3Miwic3ViIjoiMSIsInNjb3BlcyI6W119.mDtdzcv15p8SnYjZYJUJrhdskO5NohXbkcAxKW
WZ72lNtrg86RZ1yxQwfQlRu6IPoa1rfG3M4jfsNeH-Sh7g6PaVffIoKvjdcUG7Cc2lLqhE4qMEdPgO28luCMOFf6U
Hn6XxeEhK3XWaboZJvrubdeb0t04a6btrdHUaFgeV6I8bNSRlzUjOjBcsVrd1pxKhKnsREFHCWfzYVC_ZQ4RRC
9CZsJGz7_KQ8mo0BdNmtbNKwfvYkpcdsmVicsJYvnw7OMZ3u-TorhakndhQkUK0JPAzl_LSHqAKCju8dTG1-vZjbh9ifRB85T
GwW4HimQk46RPG9Hp6kydLnuhFOkbvGpaxcs5qyZ67-cmjDa6aeGNjZHfNa7dQ8bTokdbkxqwKrV
VUUVjgkMtPXhpL9yffaHHPNBCkc-1Vz40nsmNFeaoWlk2S7fDxFTcGYv8HFFiSRyfsPpfTbXPIRMoZUX1kC4c-DMyQmjuBqtxIw
EFzJexs9PkZEUze5Qcm_ZrkqeKUlL4tJidO9ZzwfCI9bpihMATHlDyM6IP7XyhgMRt3yr2Wvzxuxav
qSyu09YlybYU0WpTUtDVOavL7xnuKBXhwDSoCjtCMh__tL9ZfK9lDvq6mrHQ5Z4RXLixvWMbl98_Btbnfg_SqnCNYwL14FSHyeb3lnuF8VFyERwbf-tAlI

Notlar

name

Name kişinin adı. Örneğin, ürünü satın alan kişinin adı "john Dao" ise, adı "john" olmalıdır.

surname Surname kişinin soyadı. Örneğin ürünü satın alan kişinin adı “john Dao” ise soyadı “Dao” olmalıdır.

sale_web_hook_key

sale_web_hook_key, isteğe bağlı bir anahtardır. Bir satın alma talebi tamamlandığında, Paybull bir gönderi talebi gönderir. Böylece üye işyeri kendi sitesinde bir etkinlik gerçekleştirebilir. Paybull, bu anahtarın veritabanında bulunması gerektiğini doğrular. Üye işyeri, bu anahtara karşı Paybull Üye İşyeri Panelinde Satış web kancası URL'si atamalıdır.

order_type

Order_type = 1 ise, Paybull ödemeyi yineleme için doğrular. Daha sonra recurring_payment_number, recurring_payment_cycle, recurring_payment_interval anahtarları boş bırakılmamalıdır.

Card_program

card_program olarak "WORLD", "BONUS", "MAXIMUM", "BANKKART_COMBO", "PARAF", "AXESS", "ADVANT", "CARD_FNS" değerlerinin biri gönderilmeli.

transaction_type

transaction_type “PreAuth” için sistemde bekleyen bir işlem oluşturulur. Ancak daha sonra üye iş yerinin onayı ile Tamamlandı'ya dönüştürülür.

recurring_payment_number

recurring_payment_number, taksit sayısını tanımlar. İlk_tutar 100 ABD doları ve yinelenen_ödeme_sayısı 5 ise, toplam tutar 100 ABD doları * 5 = 500 ABD doları olarak düşülecektir. (Her işlemle birlikte işlem maliyeti eklenebilir)

recurring_payment_cycle

recurring_payment_cycle, recurring_payment_interval parametresinin birim türünü tanımlar. Olası değerler: D / M / Y Örn .: D: Günler, M: Aylar, Y: Yıllar

recurring_web_hook_key

recurring_web_hook_key, üye işyeri yinelenen web kancası url'sini tanımlar. Bu anahtara karşı Paybull Merchant Panel'de bir URL atanmalıdır. Paybull, bu anahtarın veritabanında bulunması gerektiğini doğrular ve ödeme tekrarlandığında gerekli bir değerdir.

ip

ip, kullanıcının giriş yaptığı IP adresini temsil eder.

hash_key

hash_key işlemin bankaya ulaşmadan, kullanıcının ödemeyle ilgili değişiklikler yapamamasını ve ödemenin güvenli olarak tamamlanmasını sağlamaktadır. Aşağıda verilen hash anahtarını yazmak için kullanılan algoritma:

function generateHashKey($total,$installment,$currency_code,$merchant_key,$invoice_id,
$app_secret){

 $data = $total.'|'.$installment.'|'.$currency_code.'|'.$merchant_key.'|'.$invoice_id;

 $iv = substr(sha1(mt_rand()), 0, 16);
 $password = sha1($app_secret);

 $salt = substr(sha1(mt_rand()), 0, 4);
 $saltWithPassword = hash('sha256', $password . $salt);

 $encrypted = openssl_encrypt("$data", 'aes-256-cbc', "$saltWithPassword", null, $iv);

 $msg_encrypted_bundle = "$iv:$salt:$encrypted";
 $msg_encrypted_bundle = str_replace('/', '__', $msg_encrypted_bundle);

 return $msg_encrypted_bundle;
}

URL

URL
https://test.paybull.com/ccpayment/api/paySmart2D

İSTEK

{

  "cc_holder_name":"John Dao",
  "cc_no":"4508034508034509",
  "expiry_month":"02",
  "expiry_year":"2023",
  "cvv":"555",
  "currency_code":"TRY",
  "installments_number": 1,
  "invoice_id":"5485cdlk554",
  "invoice_description":" INVOICE TEST DESCRIPTION",
  "total":5.00,
  "merchant_key":"$2y$10$w/ODdbTmfubcbUCUq/ia3OoJFMUmkM1UVNBiIQIuLfUlPmaLUT1he",
  "items":[{"name":"Item3","price":5.00,"qnantity":1,"description":"item3 description"}],
  "name" : "John",
  "surname" : "Dao",
  "hash_key" : "661ebbf2acc9d8bc:cb27:47tnM4SnmuVWRq9YMaHo2npFjXr7Nfe04poc_ri3g_R1NylhHZcj0Zu3
  Eul4K7tPmEV2kRxpiDUa8If4xgxAHyM6j+mJaLGL73FFFxoEEJcwhqr5GYOTbQbT7+G2TtnU"
}

Başarılı Yanıt

{
  "status_code": 100,
  "status_description": "Payment process successful",
  "data": {
    "order_no": "162616268649431",
    "invoice_id": "5edfg345fffgdfdgff",
    "payment_method": 1,
    "credit_card_no": "45080345****4509",
    "transaction_type": "Auth",
    "payment_status": 1,
    "payment_method": 1,
    "error_code": 100,
    "error": "Transaction Successful",
    "hash_key": "aabb5f5b9f179594:7ade:JiXxJ7wo99Y__9Gm__Kg0lwP273bXxNftgO++vp9ykxyl7n7vmjOKGvtgMkIus8mOk"
  }
}

Başarısız Yanıt

{
  "status_code": 41,
  "status_description": "transaction failed",
  "data": {
    "order_no": "162616264070046",
    "invoice_id": "5edfg345fffgdfdgff",
    "payment_method": 1,
    "credit_card_no": "45080345****4509",
    "transaction_type": "Auth",
    "payment_status": 0,
    "payment_method": 1,
    "error_code": "",
    "error": "transaction failed",
    "hash_key": "808b7dd19e13efb6:2374:aoDf__tgqgM5fTuFJKFrEcxxC4vTVz2uNarIGX31rzVTP+JZPTteiy5DGam__5wBVk"
  }
}

Yanıt Doğrulama

Durum 1 : status_code== 100 and transaction_type == “Auth” // İşlem başarılıdır ve işlem tutarı anında karttan düşülür.
Durum 2 : status_code== 100 and transaction_type == “Pre-Authorization” // İşlem başarılı olup, işlem tutarı daha sonra karttan düşülecektir.