Hash Anahtarını Kullanarak Yanıt Doğrulama

3D ödemede, ödeme tamamlandıktan sonra, kullanici üye işyerinin başarılı ya da başarısız bağlantısına yönlendirilir. Bu bağlantılarla ilgili sorun, onlara anonim bir kişi tarafından erişilebilmesidir. Bu sorunu önlemek için, Paybull'den yönlendirme yapılırken status, invoice_id, order_id ve hash_key gibi bağlantılara bazı parametreler eklendiğinden ve isteğin, hash anahtarı kullanılarak doğrulanması önerilir.

Ayrıca, yinelenen ödemede, her yinelemede, üye işyeri webhook'una bir gönderi talebi gönderilir. Genellikle webhook açık bir bağlantıdır. Dolayısıyla, yineleme isteği, karma anahtar kullanılarak da doğrulanabilir. Doğrulama süreci örnek kodu aşağıda verilmiştir.


  /**
 * Validate Hash Key
 */

public function validateHashKey($hashKey, $secretKey)
{
  $status = $currencyCode = "";
  $total = $invoiceId = $orderId = 0;

  if(!empty($hashKey)){
    $hashKey = str_replace('_', '/', $hashKey);
    $password = sha1($secretKey);

    $components = explode(':', $hashKey);
    if(count($components) > 2){
      $iv = isset($components[0]) ? $components[0] : "";
      $salt = isset($components[1]) ? $components[1] : "";
      $salt = hash('sha256', $password.$salt);
      $encryptedMsg = isset($components[2]) ? $components[2] : "";

      $decryptedMsg = openssl_decrypt($encryptedMsg, 'aes-256-cbc', $salt, null, $iv);

      if(strpos($decryptedMsg, '|') !== false){
        $array = explode('|', $decryptedMsg);
        $status = isset($array[0]) ? $array[0] : 0;
        $total = isset($array[1]) ? $array[1] : 0;
        $invoiceId = isset($array[2]) ? $array[2] : '0';
        $orderId = isset($array[3]) ? $array[3] : 0;
        $currencyCode = isset($array[4]) ? $array[4] : '';
      }
    }
  }

  return [$status, $total, $invoiceId, $orderId, $currencyCode];
}

Burada, $hash_key istekten alınmalıdır ve $secret_key, Paybull'den sağlanan üye işyeri uygulamasının gizli anahtarıdır (app_secret).

Not

3d ödeme için $status = 0 veya $status= 1 ’dir. Fakat yinelenen webhook için $status = COMPLETED veya $status = FAIL ’dir.