Bankaya Para Transferi

Paybull hesabınızdan bankaya gerçekleştirilecek para transferi içindir. Müşterilerinizin banka hesaplarına para transferi işlemi gerçekleştirebilirsiniz.

API, banka verilerine bir veya daha fazla para çekme işlemi için kullanılabilir.

İstek

Method URL İçerik-Türü
Post /api/cashout/tobank application/json


Tür Parametreler Data Türü Şart
HEADER Authorization string Zorunlu
HEADER Accept string Zorunlu
HEADER Content-Type string Zorunlu
KEY merchant_key string Zorunlu
KEY hash_key string Zorunlu
KEY cashout_type int Zorunlu
KEY cashout_data array of objects Zorunlu

Authorization

Authorization bağlantı girişimine izin verildiğini doğrulayan tanımlayan bir başlık anahtarıdır. Yöntem “Bearer” olmalıdır

Örnek değer

Bearer eyJ0eXAiOiJKV1QiLCJhbGciOiJSUzI1NiIsImp0aSI6ImRlMGVlZ
GFiZjdhZDhkODYzYTgyMzQ4Nzk5NTFkYzFlMDZkZTUxYjU0NWRjYm
U3MzRjMmQ1OGNkMWFlOWE4YjliZTkyMjdlZGVmZDdlMDliIn0.eyJhdW
QiOiIxNSIsImp0aSI6ImRlMGVlZGFiZjdhZDhkODYzYTgyMzQ4Nzk5NTFkYzFlMD
ZkZTUxYjU0NWRjYmU3MzRjMmQ1OGNkMWFlOWE4YjliZTkyMjdlZGVmZDdlMD
liIiwiaWF0IjoxNTczNzUyNDcyLCJuYmYiOjE1NzM3NTI0NzIsImV4cCI6MTYwNTM3
NDg3Miwic3ViIjoiMSIsInNjb3BlcyI6W119.mDtdzcv15p8SnYjZYJUJrhdskO5NohXbkc
AxKWWZ72lNtrg86RZ1yxQwfQlRu6IPoa1rfG3M4jfsNeH-Sh7g6PaVffIoKvjdcUG7Cc2lL
qhE4qMEdPgO28luCMOFf6UHn6XxeEhK3XWaboZJvrubdeb0t04a6btrdHUa-FgeV6I8bNSRlzUjOjBcsVrd1pxKhKnsREFHCWfzYVC_ZQ4RRCi9CZsJGz7_KQ8mo0Bd
NmtbNKwfvYkpcdsmVicsJYvnw7OMZ3u-TorhakndhQkUK0JPAzl_LSHqAKCju8dTG1-vZjbh
9ifRB85TGwW4HimQk46RPG9Hp6kydLnuhFOkbvGpaxcs5qyZ67-cmjDa6aeGNjZHfNa7dQ8
bTokdbkxqwKrVVUUVjgkMtPXhpL9yffaHHPNBCkc-1Vz40nsmNFeaoWlk2S7fDxFTcGYv8HFFiSRyfsPpfTbXPI
RMoZUX1kC4cDMyQmjuBqtxIwEFzJexs9PkZEUze5Qcm_ZrkqeKUlL4tJidO9ZzwfCI9bpihMATHlDy
M6IP7XyhgMRt3yr2WvzxuxavqSyu09YlybYU0WpTUtDVOavL7xnuKBXhwDSoCjtCMh__tL9ZfK9lDvq6
mrHQ5Z4RXLixvWMbl98_Btbnfg_SqnCNYwL14FSHyeb3lnuF8VFyERwbf-tAlI

Acceept

Accept , müşteri tarafında ne tür bir temsilin isteneceğini belirler. Değer “application / JSON” olmalıdır

Content-Type

Content-Type, sunucu tarafında ne tür bir temsilin istendiğini belirler.. Değer “application / JSON” olmalıdır

merchant_key

merchant_key Paybull tarafından sağlanan üye işyerinin benzersiz anahtarıdır

hash_key

hash_key hash_key aşağıdaki özel algoritma vasıtasıyla oluşturulur;

private function generateCashOutAPIHashKey($sum_of_amount_column, $first_row_iban,
$first_row_amount, $first_row_currency, $first_row_gsm, $app_secret ){

  //remove plus(+) sign from gsm number.
  $data = $sum_of_amount_column.'|'.$first_row_iban.'|'.$first_row_amount.'|'.$first_row_currency.'|'.$first_row_gsm;

  $iv = substr(sha1(mt_rand()), 0, 16);
  $password = sha1($app_secret);

  $salt = substr(sha1(mt_rand()), 0, 4);
  $saltWithPassword = hash('sha256', $password . $salt);

  $encrypted = openssl_encrypt(
    "$data", 'aes-256-cbc', "$saltWithPassword", null, $iv
  );
  $msg_encrypted_bundle = "$iv:$salt:$encrypted";
  $hash_key = str_replace('/', '__', $msg_encrypted_bundle);
  return $hash_key;
}

Not

gsm_number için ‘+’ işaretini kullanmayın. Daha iyi anlaşılması için Post İsteği Parametlerini kontrol edebilirsiniz.

cashout_type

cashout_type bankaya yapılacak cashout işlemi için cashout_type 1 olmalı

cashout_data

cashout_data the array of objects which follows the format of cashout to bank excel sample of merchant panel. For better understanding please check the request params.

Post İsteği Parametresi

{
  "merchant_key": "$2y$10$w/ODdbTmfubcbUCUq/ia3OoJFMUmkM1UVNBiIQIuLfUlPmaLUT1he",
  "hash_key": "HASH_KEY_VALUE_HERE",
  "cashout_type": 1,
  "cashout_data": [
    [
      {
        "name_surname": "John Doe",
        "name_of_bank": "Akbank T.a.ş.",
        "iban": "TR1111111111111111",
        "amount": 10,
        "currency": "TRY",
        "id_tc_kn": "",
        "gsm_number": "901111111111",
        "description": ""
      }
    ],
    [
      {
        "name_surname": "Mike Doe",
        "name_of_bank": "Türkiye Garanti Bankası A.Ş",
        "iban": "TR91111111111111",
        "amount": 20,
        "currency": "TRY",
        "id_tc_kn": "",
        "gsm_number": "901111111111",
        "description": ""
      }
    ]
  ]
}

Yanıt

Başarısız Yanıt

{
  "statuscode": 422,
  "description": "Invalid hash key",
  "data": []
}

Başarılı Yanıt

{
  "statuscode": 100,
  "description": "Success",
  "data": []
}

Not

Veri değerleri bir dizi olabilir. Birden çok sayıda başarısız nakit çıkışı olması durumunda, nedenleri içinde olacaktır.