3D

paySmart3D API, Paybull ödeme entegrasyon sistemine sipariş ve kredi kartı ayrıntı bilgilerini göndermek için kullanılır. Üye işyeri web sitesi ödeme formunu gönderdikten sonra kullanıcı banka sayfasına yönlendirilecektir. Ödeme, banka ağ geçidinde bir SMS koduyla doğrulanacaktır. Ödeme başarılı olduktan sonra, kullanıcı üye iş yerinin başarı URL'sine yönlendirilecektir, aksi takdirde üye iş yeri tarafından belirlenen iptal URL'ne yönlendirilecektir. Bu ödeme API'sinde diğer ödeme API gibi getPos Api'yi çağırmaya gerek yoktur.

Özel Notlar

1. paySmart3D api'na ajax isteğini göndermeyin. "/api/paySmart3D" URL’ne normal form gönderimi olmalıdır

2. Örnek dosya olarak verilen örnek kodu kullanın.

Method URL İçerik Türü
POST /api/paySmart3D application/x-www-form-urlencoded


Tür Parametre Data Tipi Şart
KEY cc_holder_name string-max:100 Zorunlu
KEY cc_no string Zorunlu
KEY expiry_month string Zorunlu
KEY expiry_year string Zorunlu
KEY cvv string Zorunlu
KEY currency_code string Zorunlu
KEY installments_number number Zorunlu
KEY invoice_id string Zorunlu
KEY invoice_description string Zorunlu
KEY name string Zorunlu
KEY surname string Zorunlu
KEY total double Zorunlu
KEY merchant_key string Zorunlu
KEY items string Zorunlu
KEY cancel_url string Zorunlu
KEY return_url string Zorunlu
KEY hash_key string Zorunlu
KEY bill_address1 string Opsiyonel
KEY bill_address2 string Opsiyonel
KEY bill_city string Opsiyonel
KEY bill_postcode string Opsiyonel
KEY bill_state string Opsiyonel
KEY bill_country string Opsiyonel
KEY bill_email string Opsiyonel
KEY bill_phone string Opsiyonel
KEY card_program string Opsiyonel
KEY ip string Opsiyonel
KEY transaction_type string Opsiyonel


Yinelenen Talep

Tür Parametre Data Tipi Şart
KEY sale_web_hook_key string Opsiyonel
KEY order_type Integer Zorunlu
KEY recurring_payment_number Integer Zorunlu
KEY recurring_payment_cycle string Zorunlu
KEY recurring_payment_interval Integer Zorunlu
KEY recurring_web_hook_key string Zorunlu

Tarım Talep

Tür Parametre Data Tipi Şart
KEY maturity_period Integer Zorunlu
KEY payment_frequency Integer Zorunlu

Notlar

cancel_url, ödeme başarısız olduğunda yönlendirme için kullanılır ve ödeme başarılı olduğunda yönlendirme için return_url kullanılır.

Başarısız veya başarılı ödemeden bağımsız olarak, aşağıdaki anahtarlar iptal ve başarılı url ile sorgu dizesinde mevcuttur:

paybull_status, order_id ve invoice_id. Örneğin, başarılı URL https: // <alanadim.com/ ise, başarılı ödemeden sonra paybull, https: // <alanım.com/?paybull_status=1&order_no=234234232&invoice_id=73434 adresine yönlendirecektir.

Sorgu dizesinde, paybull_status = 1 ise, sepeti temizlemek ve sipariş durumunu "Tamamlandı" olarak değiştirmek için "/api/checkstatus" çağrılmalıdır.

name

name Kişinin adı. Örneğin, ürünü satın alan kişinin adı "john Dao" ise ad "john Dao" olmalıdır

surname

surname Kişinin soyadı. Örneğin ürünü satın alan kişinin adı “john Dao” ise soyadı “Dao” olmalıdır.

sale_web_hook_key

sale_web_hook_key, isteğe bağlı bir anahtardır. Bir satın alma talebi tamamlandığında, Paybull bir gönderi talebi gönderir. Böylece üye iş yeri kendi sitesinde bir etkinlik gerçekleştirebilir. Paybull, bu anahtarın veritabanında bulunması gerektiğini doğrular. Üye işyeri, bu anahtara karşı Paybull Üye İş Yeri Panelinde Satış web kancası URL'si atamalıdır.

order_type

Order_type = 1 ise, Paybull ödemeyi yineleme için doğrular. Daha sonra recurring_payment_number,, recurring_payment_cycle, recurring_payment_interval anahtarları boş bırakılmamalıdır.

Card_program olarak "WORLD", "BONUS", "MAXIMUM", "BANKKART_COMBO", "PARAF", "AXESS", "ADVANT", "CARD_FNS" değerlerinin biri gönderilmeli.

transaction_type

Ön provizyon/Pre-authorization işlemi yapabilmek için "PreAuth" değeri ile transaction_type parametresi eklenmelidir, ödemenin 20 gün içinde tamamlanması veya iptal edilmesi gerekir, aksi takdirde otomatik olarak iptal edilir.

maturity_period

İşlem tarım ise bir tamsayı gönderilmelidir.
Tarim kart veya bin numarası kullanılarak, taksit apisi(/api/installments) aranarak değerler alınabilir.

payment_frequency

İşlem tarım ise bir tamsayı gönderilmelidir.
Tarim kart veya bin numarası kullanılarak, taksit apisi(/api/installments) aranarak değerler alınabilir.

recurring_payment_number

recurring_payment_number, tekrarlanacak ödeme sayısını tanımlar. İlk tutar 100 ABD doları ve recurring_payment_number 5 ise, toplam tutar 100 ABD doları * 5 = 500 ABD doları olarak işlem . (Her işleme işlem maliyeti eklenebilir)

recurring_payment_cycle

recurring_payment_cycle, recurring_payment_interval parametresinin birim türünü tanımlar.
Olası değerler: D / M / Y Örn : D: Günler , M: Aylar, Y: Yıllar

ip

ip, kullanıcının giriş yaptığı IP adresini temsil eder.

recurring_payment_interval

recurring_payment_interval , aralık değerini tanımlar. recurring_payment_intervaı = 2 ve recurring_payment_cycle = "M" ise, işlem 2 ayda bir gerçekleşecektir.

recurring_web_hook_key

recurring_web_hook_key, üye iş yeri yinelenen web kancası url'sini tanımlar. Bu anahtara karşı Paybull Üye İş Yeri Panel'de bir URL atanmalıdır. Paybull, bu anahtarın veritabanında olması gerektiğini doğrular ve ödeme tekrarlandığında gerekli bir değerdir.

hash_key

hash_key işlemin bankaya ulaşmadan, kullanıcının ödemeyle ilgili değişiklikler yapamamasını ve ödemenin güvenli olarak tamamlanmasını sağlamaktadır. Aşağıda verilen hash anahtarını yazmak için kullanılan algoritma:

function generateHashKey($total,$installment,$currency_code,$merchant_key,$invoice_id,
$app_secret){

 $data = $total.'|'.$installment.'|'.$currency_code.'|'.$merchant_key.'|'.$invoice_id;

 $iv = substr(sha1(mt_rand()), 0, 16);
 $password = sha1($app_secret);

 $salt = substr(sha1(mt_rand()), 0, 4);
 $saltWithPassword = hash('sha256', $password . $salt);

 $encrypted = openssl_encrypt("$data", 'aes-256-cbc', "$saltWithPassword", null, $iv);

 $msg_encrypted_bundle = "$iv:$salt:$encrypted";
 $msg_encrypted_bundle = str_replace('/', '__', $msg_encrypted_bundle);

 return $msg_encrypted_bundle;
}

Yanıt Yönlendirme

Ödeme işleminden sonra son kullanıcı, aşağıda verilen parametreler kullanılarak üye işyeri web sitesine yönlendirilir. Yanıt doğrulaması için bir hash_key parametresi göndeririz. Üye iş yeri, istek parametresini Hash anahtarını kullanarak yanıt doğrulama başlığında açıklanan hash_key şifresi çözülmüş değerle karşılaştırabilir

$params = [
  'payment_status' => $status,
  'order_no' => $order_id,
  'invoice_id' => invoice_id,
  'status_code' => $error_code,
  'status_description' => $status_message,
  'payment_method' => $payment_type,
  'transaction_type' => $transaction_type,
  'error_code' => $error_code,
  'error' => $status_message,
  'hash_key' => $hash_key,

];

payment_status

payment_status = 0/1

0=Başarısız, 1=Tamamlandı

order_id

order_id Paybull order id.

invoice_id

invoice_id üye iş yeri invoice_id

Validate Response:

payment_status == 1 and transaction_type == “Auth” // İşlem başarılıdır ve işlem tutarı anında karttan düşülür.

payment_status == 1 and transaction_type == “Pre-Authorization” // İşlem başarılı olup, işlem tutarı daha sonra karttan düşülecektir.

payment_status == 0 // İşlem başarısız

Hash_key, isteğin Paybull'den geldiğini doğrulamak için üye iş yeri tarafında doğrulanmalıdır. Ayrıca Order Status API, işlemin başarılı veya Başarısız olduğunu onaylar.

URL

URL
https://test.paybull.com/ccpayment/api/paySmart3D

İSTEK

'cc_holder_name' => 'John Dao',
'cc_no' => '535576595454545',
'expiry_month' => '06',
'expiry_year' => '2022',
'currency_code' => 'TRY',
'installments_number' => '1',
'invoice_id' => '34546434353',
'invoice_description' => 'INVOICE TEST DESCRIPTION',
'total' => '5.00',
'merchant_key' => '$2y$10$w/ODdbTmfubcbUCUq/ia3OoJFMUmkM1UVNBiIQIuLfUlPmaLUT1he',
'items' => '[{"name":"Item3","price":5.00,"quantity":1,"description":"item3 description"}]',
'name' => 'John',
'surname' => 'Dao',
'hash_key' => '661ebbf2acc9d8bc:cb27:47tnM4SnmuVWRq9YMaHo2npFjXr7Nfe04poc_ri3g_R1NylhHZcj0Zu3Eul
4K7tPmEV2kRxpiDUa8If4xgxAHyM6j+mJaLGL73FFFxoEEJcwhqr5GYOTbQbT7+G2TtnU',
'return_url' => 'http://merchant-domain.com?success.php',
'cancel_url' => 'http://merchant-domain.com?fail.php'

Başarılı Yanıt

{
"paybull_status":"1",
"order_no":"162632108393105",
"invoice_id":"1626321081825",
"status_code":"100",
"status_description":"success",
"paybull_payment_method":"1",
"credit_card_no":"535576****7226",
"transaction_type":"Auth",
"payment_status":"1",
"payment_method":"1","error_code":"100",
"error":"success","hash_key":"a18ed8083e2872ce:e760:dDnLrAvPKQ51rTj3sE2rhfjIf27AAJn3RMKkGDfJWIP7JbCMUoiutBVp9muzqnNp"}

Başarısız Yanıt

{
  "paybull_status": "0",
  "order_no": null,
  "invoice_id": "1626326298459",
  "status_code": "102",
  "status_description": "Pos was not defined",
  "paybull_payment_method": "1",
  "credit_card_no": null,
  "transaction_type": "Auth",
  "payment_status": "0",
  "payment_method": "1",
  "error_code": "102",
  "error": "Pos was not defined"
}